İslamın Şartları Nelerdir? – İslamın 5 Şartı

Allah-u Teala’nın varlığına ve birliğine bütün samimiyetiyle inanan müminlerin, hayatları boyunca uygulaması gereken İslam dininin esaslarını oluşturan İmanın Şartları ve İslam’ın Şartları başlıkları altında iki grup görev ve sorumluluk vardır.

Her bir maddesi Yüce Rabbi’miz nezdinde gerçek birer müslüman olabilmek nimetine erişebilmemiz için, uyulması gereken olmazsa olmaz kurallardan oluşan İmanın şartları ve İslamın şartları‘na uyulması dinin bir gereğidir.

islamın şartları
islamın şartları

Kulların; İslam dinine girebilmek, Mümin ve Müslim olabilmek, hatta son nefesine kadar bu imanı ve teslimiyeti kalbinde taşıyabilmek için Yüce Mevla’nın buyurduğu İmanın şartları ve İslamın şartları nelerdir?

Bir insanın, islam’a adım atabilmek, dinini kalbinde taşıyabilmek için eksiksiz ve doğru şekilde bu kuralları bilmesi ve son nefesine kadar, İmanın şartları ve İslamın şartları‘ndan her birini hayatına idame ettirmesi bir zorunluluktur.

Tüm bu hususlara dair, Allah’a (Azze ve Celle) derin bir ihlas ve samimiyetle teslim olan, O’nun emir ve yasakları karşısında nefsani hissiyat ve duygularından arınarak itaat eden bütün Müslümanların bilmek ve uygulamakla yükümlü olduğu İslamın beş şartı hakkında ayrıntılı bilgiler inşallah bu makalede…

İslam'ın şartları arapça
islamın şartları Arapça ve Türkçe hadis

İslamın Şartları Nelerdir?

İslam’ın Şartı 5 (beş)’dir. Bunlar kişinin müslüman olması için en temel şartlardır:

  1. Kelime-i Şehadet getirmek
  2. Namaz kılmak
  3. Oruç Tutmak
  4. Zekat Vermek
  5. Hacca Gitmek’tir.

İslam’ın bu şartları Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından hadis ile sabittir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur;

“İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, Kâ’be’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

(Buhârî, İmân 1, 2; Müslîm, İmân 19, 22; Tirmizi, İmân 3; Nesâî, İmân 13)

Kelime-i Şehadet Getirmek

Tabiri caizse dinin kapısı ve İslam’ın ilk şartı olan Kelime-i Şehadet, “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir.

Kelime-i şehadetin anlamı, “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.“demektir.

İslam’ın ilk ve temel şartlarının başında gelen Kelime-i Şehadet’i Müslüman olan herkesin hayatına boyunca yerine getirmesi gereken bir mana, bir kabuldür.

Kelime-i Şehadet, Allah’ın birliğine ve hakimiyetine, Hz. Muhammed (s.a.v)’in onun kulu ve rasulü olduğuna gözle görür gibi, şüphesiz şekilde şahit olmak demektir. Resulüne inanmak demek; bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, iman etmek, tasdik (onaylamak) ve tatbik etmek (uygulamak)demektir.

Namaz Kılmak

İslam’ın ikinci ve en temel şartlarından olan ve “Dinin direği” olarak kabul edilen Namaz Kılmak; Allah’a iman eden, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik döneminden itibaren her kulun yerine getirmesi geren bu farz; sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere günde beş vakit olan temel ibadettir.

Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun.

(Bakara / 238)

Hz. Peygamber (s.a.v), Muâz b. Cebel‘i Yemen’e Vali olarak gönderirken ona şöyle buyurmuştur:

“Sen, kitap sahibi olan bir topluma gidiyorsun. Onları önce Allah’a kulluk etmeğe davet et. Allah’ı tanırlarsa Allah’ın onlara gecede gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle…”

(Buhârî, Zekât 41, Meğâzî 60, Tevhîd, 1; Nesâî, Zekât 1; Dârimî, Zekât 1).

Namaz dinin direğidir demiştik. Öyle ki sadece namaz hakkında sayısız ayet ve hadis vardır. Hepsini burada vereyemeyeğimiz kadar çok. İnşallah bir ayet ve bir hadis konuyu anlamamız için bir başlangıç olmuştur.

Oruç Tutmak

İslamın şartları arasında üçüncü şart Oruç Tutmak‘tır. Oruç ibadeti, Ramazan ayında Müslümanlar tarafından, nefsini terbiye ederek Allah’a (manevi anlamda) yaklaşmak niyetiyle bir ay boyunca yapılan ibadettir.

“Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız.”

(Bakara / 184)

Oruç ibadetinde, Ramazan ayı boyunca her gün, sahur ve akşam vakitleri (ezan) arasında müslümanlar; yemek yemez, içecek içmez, nefsani arzu ve kötülükten uzak dururlar. Ramazan orucu, yerine getirilmemesi büyük bir günah olan farz ibadetlerdendir.

Zekat Vermek

İslam’ın dördüncü şartı olan Zekat Vermek; Müslümanların sahip olduğu mal veya para nisap miktarına ulaştığı taktirde, kırkta birini (sadaka gibi) ihtiyaç sahiplerine, fakir ve yoksul kimselere dağıtması şeklinde emredilen ibadettir.

“Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.”

(Bakara / 43)

Hacca Gitmek

İslam’ın beş şartı arasında son şart olan Hacca Gitmek; Müslümanların hac mevsimi geldiği zaman, Mekke-i Mükerreme’yi ziyaret ederek Kâbe‘yi tavaf etmesi ile yerine getirilen ibadettir.

“Yoluna gücü yeten herkesin, o Ev’i hac etmesi, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” 

(Âl-i İmrân / 97)

Hacca gitmek her Müslüman için farz olan bir ibadet değildir. Hac ibadetinden sorumlu olabilmek için bazı şartlar vardır. Bunlar, maddi durumunun yerinde olması (fıkıh kitaplarında bu oran verilmiştir) ve borcun bulunmaması gerekmektedir. Kişi, bu şartlara uygun olduğu halde hac ibadetini yerine getirmezse büyük bir günaha girer ve bundan sorumlu olur.

İlginizi Çekebilir: İslamın 5 şartı ne zaman farz oldu?

Elbette şunu unutmamak gerekir, burada aktarılan islamın beş şartı, dinimizin en temelini oluşturan adeta bir iskelettir. Bunlar dışında daha bir çok husus kur’an ve sünnet ile bizlere aktarılmıştır.

Müslüman; yalan söylemez, hak yemez, hırsızlık yapmaz, yoksulları gözetir, akrabaya yardım eder, Emr-i bil-ma’ruf nehy-i ani’l-münker (iyiliği emreder, kötülükten sakındırır) gibi daha niceleri… Yani müslümanın sahip olması veya kaçınması gereken bir çok özellik vardır. Bu hususu aklınızdan çıkarmayın.

Rabbim bizleri hayatta, ölümde ve ahirette razı olduğu kullarından eylesin insallah. İmanın Şartları Nelerdir? yazımızda buluşmak duasıyla.
Selametle…

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir