Esleme Ne Demek? Esleme Topluluğu Nedir?

Haydi Bismillah, deyip başlayalım bu güzel projeye. “esleme ne demek?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle neden “Esleme” ismini seçtik bununla başlayalım.

Esleme Ne Demek?

Esleme” kelimesi dilimizde çok bilinmeyen ve belki hiç kullanılmayan arapça bir fiildir. (Almaany) sözlükte: “Müslüman olmak, teslim olmak, boyun eğmek, teslim etmek, islamlaştırmak” anlamlarına geliyor. Esleme kelimesi aynı zamanda “İslam” ve “müslüman” kelimelerinin fiil halidir. Bu manada bakarsak kelime daha çok “Allah’a teslim olmak, Allah’a boyun eğmek” yani “müslüman olmak” anlamlarında kullanılmaktadır.

(اسلمیسلمإسلاممسلم)
(Müslüman – İslam – Teslim olur – Teslim oldu)

Kur’an-ı Kerim’de “Esleme / اسلم“ fiili birebir (kök haliyle ve çekimsiz) 5 ayette geçmektedir.
(Bkz: Bakara, 2/112; Âl-i İmrân, 3/83; Nisâ, 4/125; En’âm, 6/14; Cinn, 72/14)

Peki bu ayetlerde “Esleme” fiili hangi manalarda ve bağlamda kullanılıyor, meallerine bakalım;

Kuran’da Esleme Ayetleri

“Hayır, öyle değil! Kim “ihsan”* derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” [Bakara, 2/112]

*Bu âyette ihsan, Hz. Peygamberin de (Cibril Hadisinde) ifade buyurduğu gibi “Allah’a, onu görür gibi ibadet etmek” demektir.

“Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O’na boyun eğmişken ve O’na döndürülüp
götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?” [Âl-i İmrân, 3/83]

“İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim’i dost edinmişti.” [Nisâ, 4/125]

“De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim.” De ki: “Bana, (Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma (denildi).”” [En’âm, 6/14]

“Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman
(Allah’a teslim) olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.” [Cinn, 72/14]

Konu edilen ayetler dışında esleme kelimesinin çekimli, ek almış, isimlendirilmiş halleri de
çok defa kullanılıyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi “İslam, müslüman” isimleri dahi bu fiilin
çekimli hâlidir. Diğer ayetleri buraya yazmamamızın sebebi sayılarının çokluğudur. Ayrıntılı
ve titiz bir araştırmadan sonra bu okuduğunuz makaleyi genişleteceğiz inşallah.

Esleme Topluluğu Nedir?

Kısaca bir sonuç yazmak gerekirse; Esleme, manasının güzelliği ve içinde barındırdığı özellikleriyle bir topluluk ismi oluşturmak için mükemmel bir tercih. Esleme Topluluğu, her kesimden insanı ve düşünceyi kucaklayan Bilime, teknolojiye, felsefeye, dini ve beşeri ilimlere meraklı ve ilgili bireyleri bir araya toplamayı amaçlayan, devamlı gelişmek ve öğrenmek isteyen insanlar topluluğu diyebiliriz.

Bilgi ve düşünce sistemini anlayabilmek, üretebilmek ve anlatabilmek istiyoruz. Pragmatik bir bakış açısıyla oluşmuş gönüllü bir sosyal platform oluşturmak istedik. İnsanlığa ufak da olsa faydalı olmak umuduyla biiznillah. Sitemiz (esleme.com), vizyon ve misyonlarımız hakkında daha ayrıntılı bilgi için ESLEME HAKKIMIZDA sayfasını ziyaret edin. Selametle, Takipte kalın inşallah

Kaynaklar

*https://www.almaany.com/tr/dict/ar-tr/اسلم/
*http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/

Similar Posts

8 Comments

    1. Göz rahatsızlığımdan dolayı aksadı, ufak şeyler kaldı inşallah en yakın zamanda…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir