Türkiye Uzay Ajansı Kuruldu! Türkiye Uzay Ajansı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıklamalarında, Türkiye Uzay Ajansı için, Türkiye’nin milli çıkarlarının artık uzayda da gözetileceği belirterek, 20 yıllık bir rüyanın gerçekleştiğini vurguladılar. Uzay Ajansının ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek yapıda olacağını belirttiler.

Türkiye Uzay Ajansı Kuruldu! Türkiye Uzay Ajansı Nedir? 1
Türkiye Uzay Ajansı


Türkiye Uzay Ajansının görevleri arasında rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi yanında milli menfaatler doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması gibi nitelikler bulunuyor.

Ajansın görevleri arasında, uzay istasyonlarının işletilmesine yönelik sözleşme imzalama, uzay-yer istasyonları arasında koordinasyonu sağlama da var. Türkiye’nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonunu yürütecek. TÜBİTAK UZAY Enstitüsü, TAI, ROKETSAN, TÜRKSAT gibi kurumların uzayla ilgili projeleri Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilecek.

Merkezi Ankara‘da olacağı açıklanan Türkiye Uzay Ajansı, Milli uzay programı kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak.

Türkiye Uzay Ajansı Kuruldu! Türkiye Uzay Ajansı Nedir? 2
Türkiye Uzay Ajansı Karanamesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olacak olan Türkiye Uzay Ajansı mali ve idari açıdan özerk olacağı belirtildi. Bu açıklamaların yanında Uzay Ajansı’nın kendine özel bir bütçesinin olacağı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde duyuruldu.

Bakarsınız, Apollo 11 göreviyle, Ay’a ilk defa ayak basan Neil Armstrong (1969)’dan 50-60 yıl sonra Türkler de Ay’a ayak basmaya gidebilirler. Neden olmasın? Yanlış anlaşılmasın çok geç kaldık fakat geç kalmak başlamamak için bir sebep değildir. Yeni keşfedilen yıldızlara, gezegenlere Türklerin isim bulacağı günler elbet gelecektir…

13 Maddelik Kararname’de Türkiye Uzay Ajansı’nın Görev ve Yetkileri

•Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda, Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.

•Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak.

•Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

•Milletlerarası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.

•Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.

•Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.

•Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.

•Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.

•Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bkz: Türkiye Uzay Ajansı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (13 Aralık 2018 Tarihli ve 30624 Sayılı Resmî Gazete)

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir