• Esleme Forum açıldı! Kolayca üye olup topluluğumuzun bir parçası olabilirsiniz. 😊

Karabük Raylı Sistemler Mühendisliği

mstfauls42

Çaylak
Demiryolu mühendisliğinin ülkemizin içinde bulunduğu, geçmişten bugüne tüm şartlar ele alındığında önemini bir kez daha anlıyoruz. Raylı sistem mühendisliğinin ulaşım ve seyahat dışında ticarette de ülkemizi ileriye taşıyacak olan bir sektör olduğu görmezden gelinemez. Dünya, demiryolunda ilerlerken bizim de bu noktada geri kalmamız söz konusu olamaz. Dışa bağımlı olmadan, kendi demiryolu araçlarımızı üretip bakım, onarım ve montaj gibi birçok alanda başarı elde etmemiz ve aynı zamanda da dünya piyasasında söz sahibi olmamız acil ihtiyaç halindedir. Bugün birçok noktada demiryolu konusunda adımlar atıldı neticeler alındı fakat bulunduğumuz noktadan daha da ileri gitmek için raylı sistem mühendislerine çok iş düşmektedir.

Devrim arabalarını hatırlayalım. O dönem araba yapamayız, tecrübemiz yok, para yok gibi birçok olumsuz söz duyuldu destek değil köstek olmaya çalışanlar oldu ama neticede devrim arabaları demiryolu mühendislerinin destekleriyle üretildi. Memleketimiz kendisine ait motor ve parçalar üretebildi. Bütün iş inanmayla başlar. Bugün raylı sistemler mühendisliği öğrencileri kendilerini geliştirip inandıkları takdirde devletimize sadece demiryolu noktasında değil tıpkı devrim arabalarında olduğu gibi kendi alanları dışında da hizmet verebilirler.

Bu alanda tek mühendislik eğitimini veren Karabük Üniversitesi’nin değerli hocaları ellerinden gelen özveriyi gösteriyorlar. Üniversite-Sanayi iş birlikteliği ile öğrencilere staj ve seminer gibi bir çok bilgi ve beceri edinme imkanı sunuluyor. Bu kapsamda lise mezunu genç arkadaşlarımızın üniversite tercihinde Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği’ni mutlaka değerlendirmelerini, geleceğimiz için sağlam adımların temelini bugün atmalarını öneriyorum.(y)

Ön bilgi için aşağıda Raylı Sistemler Mühendisliği Terimleri ile ilgili kısa bir yazı bırakıyorum. 👇
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Raylı Sistemler Terimleri

Demiryolu güzergâhında yatayda düz giden kısımlara “aliyman” denir.

Aliymanlar arasına yerleştirilen eğri kısımlara “kurp” denir.

Konvansiyonel hatlarda “160 km/h”nin altında hız yapılır. Hızlı tren hatlarında “160-250 km/h” arasında hız yapılır.

Yüksek hızlı tren hatlarında “250 km/h”nin üstünde hız yapılır.

İstasyonlarda veya iki istasyon arasında bir makasla ayrılan, fabrika ya da kuruluşa bağlanan özel hatta “ilsak hattı” denir.

Tren dizilerini ters yöne çevirmek için inşa edilen armuta benzeyen hatlara “armut hattı” denir.

Bir yönden gelen treni, diğer iki yönden herhangi birine göndermek için kurulan, üç demiryolu hattının bulunduğu, üç makastan oluşan hatta “müselles (üçgen) hattı” denir.

Apleti: Genellikle vagonun hareketi sırasında tekerin fren vb. sebeplerle dönmemesi sonucu oluşan, tekerleğin bir bölgesinde düzleşme oluşması durumuna denir.

KONVANSİYONEL TRENLER: Ana merkez ile çevre yerleşim yerleri arasında kısa mesafelerde çalıştırılan “bölgesel tren” veya “ekspres” diye adlandırılan trenlerdir. Türkiye de en çok kullanılan tren hatlarıdır.

RAY: Üzerinde demiryolu araçlarının hareket etmesini sağlayan, araçtan gelen yükü traverse aktaran dökme çelikten yapılan üst yapı malzemesidir.

TRAVERS: Raydan gelen yükleri, daha geniş yüzeye yayarak balasta ileten, yolun açıklığını koruyan, rayın altına döşenmiş üst yapı malzemesidir.

BALAST: Platformun üzerine döşenen, traverslerin aralarını dolduran ve traverse yataklık eden 30-60 mm ebadında kırılmış keskin köşeli kübik şekilli sert ve sağlam taşlardır.

DERAY: Demiryolu araçlarının raydan çıkma olayıdır.

EKARTMAN: İki ray arasında, ray iç mantarı iç yanakları arasındaki yatay mesafeye denir.

Tünellerde Bakım Usulleri:
  • İlaçlamayla bakım
  • İnşaat bakımı
  • Havalandırma tesisatı bakımı
  • Kanalizasyon, drenaj tesisatı bakımı
  • Tesisat bakımı
  • Elektrik tesisatı bakımı
  • Isıtma ve soğutma tesisatı bakımı

Eş düzey geçitlerde kontray kullanılsın veya kullanılmasın boden için bırakılan açıklığın 55mm’den, derinliği 50mm‘den az olmamalıdır.

Kontray: Demiryolu araçlarının tekerlekleri yolun içinde kalan “boden” adı verilen çıkıntılı kısımlarının rahatça hareket edebilmesi için geçit üzerinde yolun iç kısmına belirli bir aralıkla ikinci bir çift ray döşenir buna kontray denir.

Hemzemin geçit kaplama çeşitleri; Balast-Mıcır, Ray, Ahşap Travers, Beton-Prefabrik, Kauçuk, Asfalt, Kesme Parke Taş.

En uygun kaplama kauçuk kaplama iken en sık kullanılan asfalt kaplamadır.

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği ile ilgili sorularınızı aşağıda sorabilirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Demiryoluna yatırım yapılan bir ülkede, bu bölümü okuyanlara yeterince değer verilmemesi gerçekten üzücü.
 
Demiryolu ile ilgili yapılan çalışmalarda ilgili kişi ve kurumlar yetersiz personel sebebiyle aksaklıklardan bahsediyor. Demiryolu mühendislerinin tecrübe edinebilmesi için mutlaka yetkililerin daha geniş fırsatlar sunmaları gerekir. Böylece aksaklıklar konusunda bir yol katedilebilir.
 
Geri
Üst